האם הממשלה מעודדת הלוואות חברתיות כתחרות מול הבנקים?

משרד האוצר פועל לאחרונה רבות ויוזם חוקים העוזרים לו לקדם מהלך רחב להגברת התחרות בתחום האשראי וצמצום המונופול של הבנקים בתחום השירותים הפיננסיים, משרד האוצר סבור שזהו צורך כלכלי-חברתי מרכזי. המטרה הכללית של החוקים היא הסדרת ענף שירותי המטבע והאשראי החוץ בנקאי, פתיחת שוק האשראי החוץ בנקאי והנגשתו לכלל הציבור והגברת התחרות בתחום מול הבנקים.

בחודש יולי 2017 אישרה הכנסת את תיקון מס’ 4 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים), תשע”ו-2016, אשר נועד להסדיר לראשונה את פעילותן של האתרים האינטרנטיים למתן הלוואות חברתיות בארץ. הצעת החוק אושרה בקריאה שלישית בתמיכתם של 45 חברי כנסת וללא מתנגדים.

כחצי שנה לאחר מועד אישורו בכנסת ,ביום 1.2.2018 נכנס לתוקפו חוק ההלוואות החברתיות. רשות שוק ההון אשר בראשה עומדת הגב’ דורית סלינגר, נבחרה לפקח על הפלטפורמות במסגרת החוק החדש.

חוק זה נועד להסדיר את פעילותן של פלטפורמות אינטרנטיות המתווכות בין אנשים ועסקים לשם הלוואות המונים במתכונת P2P (Peer to Peer),  P2B(Peer to Business) ו-B2B (Business to Business ). החוק מאפשר לציבור בישראל שימוש נרחב יותר בפלטפורמות אלה ומגביר את האמון בהן. לפלטפורמות התיווך הפרטיות מוענקת הגנת ינוקא, שאוסרת על הבנקים ועל חברות האשראי הפועלות תחתם להיכנס לתחום ה-P2P למשך שלוש שנים מיום החלת החוק.

החוק גם מסדיר את הפיקוח על ההלוואות, ומקל במקרים מסוימים על אשראי והלוואות לעסקים ולאנשים פרטיים. כיום, על פי החוק, עסקים יוכלו לקבל הלוואות חברתיות עד סכום של מיליון שקל ולא יחויבו בפיקוח של הרשות לניירות ערך, אלא רק של רשות שוק ההון. המשמעות היא גמישות ויכולת לקחת הלוואה גם ללא תשקיף.

ומה לגבי המס למשקיעים/ המלווים?

בהתאם להחלטת רשות המיסוי שניתנה בנובמבר 2017, הוחלט לגבות את המס מהרווח נטו של המשקיעים, כלומר, לאחר קיזוז העמלה שמשולמת לחברות ה-P2P. וזאת בניגוד למה שהיה נהוג קודם לכן, גביית המס מהרווח ברוטו, כלומר, לפני קיזוז העמלה שמשולמת לחברות ה-P2P. החלטה זו שבאה להפחית בפועל את נטל המס, איננו משמעותי במיוחד, מאחר והוא מסתכם בעשרות שקלים חדשים בודדים לגבי השקעות של מאות אלפי שקלים חדשים.                   

במסגרת החלטתה, הבהירה רשות המיסוי כי ניתן להכיר בעמלות שמשולמות לחברת P2P כהוצאה מוכרת לצרכי מס, ולכן ניתן לקזז את העמלות מרווחי ההון של המשקיעים לצורך חישוב המס שיוטל על רווחים אלו. זאת, בשונה מהעמלות שנגבות על ידי הבנקים או הגופים המוסדיים, כגון עמלות לפתיחת תיק ומילוי טפסים שונים, אשר לא מוכרות כהוצאות, ועל כן תשלום המס על הרווחים נעשה לפני קיזוזן מסכום הרווחים.

המס שהמשקיעים צריכים לשלם על הרווחים שהם מפיקים מההלוואות שניתנות על ידם עומד כיום על 15%, מאחר שמדובר בריבית שנתית קבועה שאינה צמודה או תלויה בדבר, וזאת במקום 25%, במקרה של רווחי הון צמודים.

שתפו את הפוסט

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב print
שיתוף ב email

הקהילה שלנו- מיזמים נבחרים

סטארטאפ להשקעה
השקעה בחברת סטארטאפ

פוסטים אחרונים

פוסטים נוספים בנושא צריכה שיתופית

פוסטים נוספים בנושא השקעות המונים

רשתות חברתיות

קטגוריות

השארת תגובה

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן