קורסים בתחום ניהול העסק

 • מה תלמד בקורס?
 • ביטחון עצמי, עוצמה והתלהבות.
 • ישיבה יציבה ותנועה בקבוצה.
 • שימוש נכון בתנועות ידיים.
 • הפעלת קשר עין.
 • לחיצת יד אפקטיבית.
 • שימוש נכון בקול ודיבור .
 • מהי עוצמת שפת הגוף.
 • שליטה במרחב הטריטוריאלי 
 • סימני שקר ולחץ וסימנים חיוביים ושליליים.

להצטרפות לקורס שפת הגוף

קורס ניהול פיננסי

מה תלמד בקורס?

 • בניית דוחות כספיים של רווח והפסד.
 • חישוב של מדדי נזילות, יכולת פירעון, מדדי רווחיות, ומאפייני חברה נוספים כמו צמיחה וכיו”ב.
 • בדיקת כדאיות השקעה באמצעות בדיקת ערך נוכחי.
 • הבנה בין ריבית קבועה למשתנה.
 • הבנה של מה גורם לשווי חברה לעלות.
 • בניית מאזן חברה מהיסוד.
 • הבנה של עקרונות חשבונאיים.
 • עיצב ובניה של גרפים בגיליונות אקסל.
קורס MICROSOFT POWER BI

מה תלמד בקורס? 

 • ליצור בסיס נתונים מתוך מאגר נתונים מכמה מקורות.
 • הכרת מעמיקה של בתכונות המתקדמות של Power Bi.
 • תלמד כיצד כל המערכות מתממשקות לממשק אחד
קורס BI

מה תלמד בקורס?

 • מהי תוכנית עסקית?
 • מבנה התכנית העסקית?
 • איך לכתוב ומתי כותבים?
 • בדיקת היתכנות תפעול, שיווק, מכירות וכוח אדם.
 • התייחסות להיבטים פיננסים ומשפטיים.