תפקיד הפמילי אופיס הוא לנהל את כל נכסי המשפחה, לשמר את ההון ואף להגדיל אותו. אסטרטגיית ניהול נכסי המשפחה נועדה לטווח הארוך, ומטרתה לדאוג גם לדורות הבאים.

השירות שהפמלי אופיס מספק הוא מול כל הגופים הפיננסים השונים כגון: בנקים, קרנות גידור, קרנות השקעה בתי השקעות וכיו”ב. 

בחלק מהמקרים הפמלי אופיס מנהל גם את הפעילות הפילנתרופית של המשפחה.

הפמלי אופיס מתייחס גם לצד המשפטי הבין אישי (צוואות, עזבונות, הסכמי ממון).

אילו פמלי אופיס קיימים?

ישנם שלושה סוגי פמלי אופיס עיקריים:

  • Single Family Office- חברה שמוקמת לשם ניהול נכסים עבור משפחה אחת. בארה”ב נהוג

להקים חברה כזו כאשר נכסי המשפחה הם מעל 100 מיליון דולר.

  • Multi Family Office – חברה שמוקמת לשם ניהול נכסים למספר משפחות.
  • שירותי פמלי אופיס מלאים או חלקיים המתקבלים דרך גופים פיננסיים שונים כמו בנקים, בתי השקעות,

או דרך משרדי עורכי דין וראיית חשבון.

קטע וידאו קצר (2:23) המציג את סוגי הפמלי אופיס הקיימים, ומסביר מדוע “המשפחות” מעוניינות לנהל את הנכסים שלהם תחת famly office.

משרדי פמלי אופיס בישראל

בישראל יש מספר גבוה של משרדים המנהלים את העושר המשפחתי (פמלי אופיס) ביחס לאוכלוסיה.

כראיה לכך, בישראל פועלים יותר ממאה FO וזאת לעומת כ- 8000 משרדים בכל העולם. המשרדים הגדולים מנהלים מיליארדי דולרים עבור משפחות אמידות במיוחד. 

ככל הנראה הסיבה לריבוי חברות פמלי אופיס בישראל נובעת מהעובדה שבישראל חברות ה- FO מאפשרות רף כניסה נמוך יותר ביחס לעולם.

סיבה נוספת להופעתם של חברות כאלו היא בשל ריבוי המתעשרים בעקבות עסקאות אקזיט רבות שהתרחשו בישראל בשנים האחרונות.

המשרדים הבולטים בישראל הם פיוניר, רן עטר, אקסקליבר כשלצידם עומדים עשרות משרדי FO המנהלים סכומים בהיקפים נמוכים יותר.

בישראל גם יש משרדי Single Family Office המנהלות מיליארדי שקלים למשפחות כמו אריסון ושטראוס.

אז באילו השקעות מעדיפים פמלי אופיס להשקיע?

לפי סקרים בינלאומיים שנערכו נמצא ש- Family Offices מקצים כ- 46% מסך תיק ההשקעות שלהם בהשקעות אלטרנטיביות. אחוז ההשקעה באפיק זה גבוה משמעותית ביחס לשוק המוסדי שמשקיע באפיק הזה.

לא מספיק לבחון את השיעור המוקצה להשקעות אלטרנטיביות אלא גם ראוי לנתח אם השקעות אלו ראויות בכלל להיות מסווגות כהשקעות אלטרנטיביות.

העדר שקיפות והחשאיות בתחום הפמלי אופיס מקשה לנתח את איכות ניהול ההשקעות.

מסיבה זו גיבשנו מספר דגשים שיאפשרו לכל משקיע לבחון את ניהול ההשקעה.

איך בוחנים Family Offices?

הקריטריון המרכזי הוא אלוקצית תיק השקעות- היתרון בניהול תיק השקעות ב -FO הוא ביכולת לשלב השקעות אלטרנטיביות לא סחירות בניהול הנכסים של הלקוח. מסיבה זו מנהלי ההשקעות בפמילי אופיס בוחרים לפזר את ההשקעות באפיק הבלתי סחיר משום שבאפיק זה ניתן לקבל תשואה עודפת ופיזור סיכונים רחב שאינו זמין לכלל הציבור.

פיזור השקעות רחב

פיזור רחב של נכסים אלטרנטיבים בתיק הנכסים הכללי אינו מובן מאליו. הפמלי אופיס נדרשים למומחיות רחבה בתחומי ההשקעות או להסתמך על מומחים שונים בתחום ההשקעות.

אחד האתגרים בפיזור רחב של הנכסים הוא בכך שלכל השקעה נדרש סף השקעה גבוה.

הדרך להתגבר על מגבלה זו היא באמצעות השקעות משותפות של מספר מנהלים החוברים יחד באמצעות התאגדות משפטית המוקמת לצורך אותה השקעה. 

דרך נוספת היא השקעה באמצעות קרנות בעלות פיזור רחב (קרנות fof) או במקום להשקיע בהלוואה בודדת ניתן להשקיע במכשיר פיננסי CLO המפזר את הלוואות.

סף השקעה - מחסום להשקעות

לציבור הרחב יש אפשרות להשקיע גם סכומים קטנים במכשירים פיננסים כמו תעודות סל וקרנות נאמנות, לעומת זאת בהשקעות אלטרנטיביות סף הכניסה להשקעה הוא גבוה. בהשקעות אלטרנטיביות רק הגופים המוסדיים מצטרפים להשקעות מסוימות בעוד שהפמלי אופיס מתקשים להעמיד את הסכומים המינימליים להשקעות אלו. מסיבה זו איכות ניהול הנכסים נמדדת גם לפי מערכת היחסים בין מנהלי ה- FO לבין מנהלי התיקים בגופים המוסדיים. קשרים אלו מאפשרים לצמצם את סף הכניסה או להפחית את דמי הניהול בהשקעות אלו.

מנהלי הפמלי אופיס הגדולים מצליחים להצטרף להשקעות שרק גופים מוסדיים יכולים להיכנס. הם משקיעים לצד הגופים המוסדיים, וכך הם יכולים למנף למען לקוחותיהם את הנגישות להשקעות ולתנאי ההשקעה המועדפים שהמוסדיים זוכים להם. דוגמה לכך היא ההשקעות המשותפות של ה-FO של ארקין לצד הפניקס בתחום הביומד ולצד הפניקס ובנק הפועלים בקרן אשראי צרכני אמריקאי.

אפשרות נוספת היא שמנהל FO טוב יכול לאגד מספר לקוחות קטנים לעסקה אחת על מנת לקבל את אותם תנאים מועדפים שמקבלים משקיעים מוסדיים או לקוחות אמידים במיוחד.

תכונה נוספת הנחוצה למנהלי פמלי אופיס היא ערנות והיכולת לזהות את הקרנות המתמחות בנישות ייחודיות המצליחות להשיג תשואה עודפת על השוק.

ישנם מספר הבדלים בין משרדי ה-FO שמתבטאים בפרמטרים הבאים:

במומחיות של מנהלי FO. השקעות ובמיוחד כשמדובר בהשקעות ישירות, כלומר השקעות הנעשות ישירות בנכסים ולא דרך מנהל חיצוני,  מצריכות מומחיות מעמיקה בנישה בו מבוצעת ההשקעה. השקעה ישירה בנכס, הנעשית ללא מומחיות, תפגע בתיק ההשקעות.

בדמי הניהול בהשקעות מול גופים חיצוניים. נושא העמלות הינו אחד הנושאים הרגישים ביותר במערכת היחסים בין הלקוחות לבין מנהל ה- FO. 

במקרים מסוימים הלקוח מתבקש להוסיף עוד כסף מעבר לעמלות הרגילות שה- FO מבקש. אצל רוב מנהלי ה- FO הגדולים אין החזרת דמי הניהול (Retrocessio).

בחלק מהמשרדים מחזירים את דמי הניהול או את חלקם ללקוח מבלי שהלקוח ידע על קיומו של ההחזר.

לפיכך, ראוי שלקוחות יבחנו האם מתקיימת מנגנון של החזר עמלות, כמה מתוך העמלות המשולמות ל-FO אכן מוחזרות ללקוח. לבדוק שאין תשלום כפול של דמי ניהול וכמובן לבדוק שאין ניגוד עניינים בין השקעות המשרתות את האינטרס הכלכלי של הפמלי אופיס לבין הלקוח.

בדרך הניהול. ישנם משרדי FO שמנהלים את ההשקעות של הלקוחות שלהם בדרך מיושנת, המשווקת כ”שמרנית”. לכאורה זה נעשה בשם ההגנה על הלקוח ושימור הונו, אך לעיתים הישארות באזור הנוחות היא מסווה להיעדר יכולות מקצועיות הנדרשות בהשקעות מתוחכמות המניבות תשואה עודפת על השוק.

 FO שמנהל את כספי לקוחותיו בדרך זו, למעשה חוטא למטרה וגורם ללקוחותיו לקבל תשואה נמוכה יותר ממה שהיוים יכול לקבל עם ניהול נכון יותר. 

ניהול נכון מאפשר הנגש של עסקאות אלטרנטיביות מתוחכמות להיקף רחב של משקיעים עשוי לשפר את ביצועי תיקי השקעה של בעלי ההון. הרכב תיק ההשקעות המוטה לשווקים סחירים או להשקעות אלטרנטיביות חסרות מעוף חוטא למטרת שלשמה המשקיע מבקש לנהל את נכסיו דרך הפמלי אופיס.

אולי יעניין אותך גם.....
חושבים על העתיד כחול 970*250 ב'
בדוק בחינם את זכאותך לדרכון פורטוגלי

שתפו את הפוסט

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב print
שיתוף ב email

מיזמים נבחרים

השקעה במנהטן

Exitvalley - להשקיע חכם בסטרטאפ מנצח

logo
התחל לעקוב אחרי המומחים
הטובים בעולם בשוק ההון.

השקעה פיננסית כנגד בטוחה

קורסים אונליין בתחומי ההשקעות והפיננסיים

קורס אונליין לבינה עסקית
קורס אונליין במסחר באופציות בשוק ההון האמריקאי
קורס אונליין במסחר בנפט

Fiverr - שירות פרילנסרים לעסקים

רשתות חברתיות

קטגוריות

קטגוריות
גלילה לראש העמוד
   הרשמה לניוזלייטר
דילוג לתוכן