דברו איתנו:
074-7029965

לפניכם מילון מושגים העולם השקעות, המילון מיועד למשקיעים שיש  להם ידע בסיסי ואינו מציג מושגים בסיסיים כמו מניה, אג"ח וכו'.

המילון מיועד למשקיעים הרוצים להרחיב את הידיעות שלהם בתחומים שונים כמו נדל"ן, שוק ההון, מטבעות קריפטו וכיו"ב.

הבנת המונחים יכולים לסייע למשקיע לדעת איך לשלב בין תחומי ההשקעה השונים ולאפשר לבנות תיק השקעות אלטרנטיביות.            

*חלק מהמושגים יכולים להיות ביותר מקטגוריה אחת.

מילון מושגים בהשקעות נדל"ן

Nonrecourse נון-ריקוס

נון ריקוס אלו הן הלוואות הניתנות על ידי הגוף המלווה והביטחונות היחידים הניתנים הם הנכס עצמו. זאת אומרת במקרה של חדלות פירעון מצד הלווה הבנק (או הגוף המלווה) מממש את הנכס ואין לו אפשרות "לשים יד" על נכסים אחרים.

ברור שכאשר הלוואה גבוה מסך הנכס אין ללווה שום אינטרס להחזיר את החוב. 

FFO-Funds From Operations

המדד מתייחס בעיקר לחברות העוסקות בתחום הנדל"ן המניב.

המדד לוקח בחשבון את תזרים המזומנים של החברה מפעילות שוטפת ללא אירועים חד פעמיים כמו מכירת נכס, השבחה, שינויים בערך הנכסים וכיו"ב. 

פרופטק (proptech)

המושג פרופטק משלב את עולם הנדל"ן המסורתי עם טכנולוגיה מתקדמת בתחומים שונים של ביג דאטה, בינה מלאכותית, פינטק, בלוקצ'יין, מציאות רבודה וכיו"ב. 

REIT -( Real Estate Investment Trust)

קרן ריט (REIT) היא קרן נדל"ן שיכולה להיות פרטית או ציבורית ותכליתה להשקיע בנדל"ן מניב מכל סוג שהוא (דירות מגורים, נדל"ן מסחרי, מרכזי לוגיסטיקה וכיו"ב).

מטרת הקרן להשכיר נכסים ולקבל מדמי שכירות קבועים לאורך זמן.

OPM – Other People’s Money

המושג מדבר השקעות מכספים של אחרים, הכוונה היא שימוש לא רק מכספי המשקיע או היזם אלא שימוש גם ממקורות אחרים. המקורות יכולים להיות של משקיעים אחרים המצטרפים לעסקה כמו משפחה, חברים או בעלי הון אחרים. מקורות המימון יכולים להגיע גם ממקורות פיננסים אחרים כמו בנקים ומוסדות פיננסים אחרים. 

Title Company

חברה המורכבת מבעלי מקצוע של עו”ד סוכני ביטוח שמאים וכיו”ב, החברה נותנת כתב אחריות לנכס הנרכש שאין בו שעבוד משכון עיקול חובות או זכויות כלשהן כפי צד שלישי בנכס. בנוסף תפקיד החברה גם לשמור את הכסף בנאמנות. בנוסף הטיטל קמפני מתחייב לשאת באחריות על נזק שעלול להיות בנכס.

Section 8 (סעיף 8)

תכנית ממשלתית שנועדה לעזור למשפחות בעלות חתך סוציו אקונומי נמוך לשלם את שכר הדירה שלהם. בחלק מהמקרים הממשלה משלמת  את רוב שכ"ד הדירה, ובחלק מהמקרים את כל שכר הדירה.

היתרון למשקיע (בעל הנכס) ששכ"ד הדירה מגיע ישירות לחשבון הבנק שלו ובכך הוא מונע סיכונים.

  עסקת פליפ flip

אלו הן עסקאות שכל מטרתם לעשות רווח  בטווח קצר (עסקאות אקזיט). בעסקאות אלו המשקיעים רוכשים נכס מתחת למחיר השוק, מבצעים פעולת השבחה ומוכרים את הנכס במחיר גבוה. 

 Capitalization Rate -cap rate 

תשואה,תפעולית, זאת אומרת הכנסה משכירות לשנה חלקי שווי הנכס, המדד משווה את שיעור התשואה לעומת נכסים אחרים באותו אזור.

יש לשים לב כי המדד מתייחס ל 12 חודשים ולא כולל הוצאות שעלולות להיות במהלך השנה, כמו עלויות תיווך, עו"ד תיקונים וכיו"ב. 

כדאי להיות שמרנים ולחשב את ה- Cap rate לפי 10 חודשים.

Refinancing

מימון מחדש, מדובר בהחזר חוב ישן וקבלת מימון בתנאים משופרים.

ה- Refinance משמש בדרך כלל משקיעי נדל"ן לקבל מימון גבוה יותר בתנאים טובים יותר בעיקר כי שווי הנכס עלה. 

במקרים רבים המשקיעים משתמשים בהלוואה גם כדי להשביח את הנכס.

LLC (Limited Liability Company)

צורת התארגנות נפוצה בארה"ב בעיקר בהשקעות נדל"ן, מדובר על ישות משפטית הנפרדת מבעליה, הישות מאפשרת אחריות מוגבלת לבעליה על חובות ועל תביעות שעלולות להתרחש (דומה לחברה בע"מ בישראל).

בשונה מחברה בע"מ כפי שאנו מכירים בישראל החברה היא חברה שקופה זאת אומרת כל הכנסות מיוחסות באופן ישיר לבעל החברה (כמו עוסק מורשה אצלנו).

COC – Cash On Cash

מזומן על מזומן – חישוב תזרים נטו חלקי ההון המושקע, המדד מציג לנו תשואה על ההון, זאת אומרת תזרים נטו לבנק לאחר ניכוי כל הוצאה אפשרית כולל הוצאות מימון מס וכיו"ב. את התזרים נטו מחלקים להון המושקע ומקבלים את יחס ה- coc.

שעבוד צף (Floating charge)

שעבוד צף זהו שעבוד על נכסים בלתי מוגדרים בחברה. היתרון בשעבוד זה  הוא בכך שיש לנושה עדיפות על פני נושים אחרים במקרה של חדלות פירעון בחברה.  יש לזכור שעדיין יש קדימות לנושה שיש לו שיעבוד מוגדר על נכס.

ITIN

ITIN,  Individual Taxpayer Identification Number. הינו מספר הזיהוי  שמזהה חייבים שצריכים לשלם מס ואינם צריכים לשלם ביטוח לאומי, שימוש ITIN  נעשה בעת הגשת דוחות ומסמכי מס בארצות הברית. 

FATCA

FATCA, Foreign Accounts Tax Compliance Act – זהו חוק פדרלי בארה"ב שמטרתו לצמצם את העלמות מס והלבנות הון. חוק זה נכנס לתוקפו ב-2010.

חוק זה מחייב מוסדות פיננסים לדווח לרשות המיסים האמריקאית על כל החשבונות של אזרחים אמריקאים ולמחזיקי גרין קארד.

החוק דורש ממוסדות פיננסים לא אמריקאים לבצע בדיקת נאותות על חשבונות ולדווח אותן לרשויות המס בארה"ב.

הסכם Fatca בין ישראל לארה"ב נחתם ב- 2014. במסגרת ההסכם מחויבים מוסדות פיננסים בישראל לדווח לרשות המיסים על חשבונות המוחזקים על ידי אזרחים אמריקאים, ולרשות המיסים הישראלית תעביר את המידע לארה"ב.

הסכם זה מאפשר גם קבלת מידע מה- IRS  על חשבונות של ישראלים המוחזקים במוסדות פיננסים אמריקאים.

מונחים מתקדמים בפיננסים והשקעות חוב

(loan to value) LTV

יחס ה- LTV המודד סיכון במתן/קבלת הלוואות באמצעותו ניתן לתמחר את גובה הריבית בעבור הלוואה. היחס מחושב באחוזים והוא למעשה גובה ההלוואה חלקי שווי הנכס.

פקטורינג

פקטורינג הינו מכשיר מימוני בו חברה א' (או חברת פקטורינג) רוכשת תיקי חוב מחברה ב' ללא זכות חזרה.

באמצעות שיטה זו החברה שמכרה את החוב משפרת את תזרים המזומנים ומנגד חברת א' או חברת הפקטורינג לוקחת על עצמה את הסיכון באי החזרת החוב מהלקוחות.

הלוואות p2p

הלוואות אלו מכונות בארץ הלוואות חברתיות, הלוואות אלו הן הלוואות בין עמיתים כאשר הלוואות אלו מתבצעות דרך פלטפורמה אינטרנטית בה אין גורם מתווך כמו בנק או מוסד פיננסי.

הוצאת הגורם המתווך חוסכת גם ל-לווה וגם למלווה בהוצאות מימון ומשפרת את תנאיי העסקה לשני הצדדים.

הלוואות מזנין (Maezzanine)

הלוואות מזנין אלו המשמשות עבור יזמים המעוניינים להשלים הון ראשוני בעיקר לפרויקטים בתחום

הנדל"ן. הלוואות מאפשרות ליזם להציג לבנק הון ראשוני שבאמצעותו הוא יכול לקבל הלוואות ולווי בנקאי שוטף.

פמילי אופיס (Family Office)

הפמילי אופיס מטרתו לנהל את כל העושר המשפחתי לטווח ארוך ולדאוג להעברת ההון גם לדורות הבאים.(גם בהיבט המשפטי-עזבנות ירושות, הסכמי ממון וכיו"ב).

הפמילי אופיס מנהל את השקעות דרך מוסדות פיננסים שונים כמו בנקים, בתי השקעות, קרנות השקעה, קרנות גידור וכיו"ב.

קרן גידור- Hedge Fund

קרן גידור הינה קרן השקעה פרטית שבה מנהל ההשקעות הוא גם השותף הכללי (GPׂ). מטרת הקרן למקסם רווחים בכל תנאי שוק. מגוון כלים כמו מינוף, שורט ,חוזים עתידיים וכיו"ב.

מושגים מתקדמים בנושא שוק ההון

(Earnings Before Interest, Taxes)  EBITDA

רווח לפני הוצאות מימון (ריבית), פחת, הפחתות  ומיסים. 

השימוש במדד זה הוא לצורך הערכת שווי חברה כיוון שהמדד בוחן את הרווח התפעולי של החברה.

יתרון המדד בכך שהוא יכול להשוות רווחיות בין חברות באותו ענף באמצעות חישוב מכפיל הרווח. 

היחס מאפשר להעריך את כדאיות ההשקעה (שווי חברה/EBDA) .

המדד מתאים לחברות בעלות נכסים רבים ברי פחת, יתכנו עיוותים שונים למשל חברה חברה א בעלת נכס אשר הוצאותיה מנוטרלות לעומת חברה ב' אשר יש לה הוצאות שכירות.

עסקת ריפו REPO (RP)

עסקאות אלו נועדו ליצור נזילות בשווקים, בעסקה זו המשקיע/המלווה מספק מזומן לסוחר/לווה כאשר ההלוואה מגובה בביטחונות. בעסקאות אלו המשקיעים/סוחרים מוכרים ני"ע ממשלתיים ומתחייבים לקנות את הניירות למחרת בשער טיפה גבוה יותר.

הריבית בעסקאות אלו מכונה  "רבית Repo"

שוק הריפו  בארה"ב הינו מהשווקים המשמעותיים בהקיפו ומגלגל כ טריליון דולר ביום.

בישראל בנק ישראל רוכש אג"ח ממשלתי ומק"מים ומוכר אותם הניירות אלו אחרי שבוע.

 קונטנגו CONTANCO

קונטנגו משקף מצב שוק שבו מחיר חוזה עתידי גבוה יותר ממחיר חוזה קרוב.

הקונטנגו קיים על פי רוב בסחורות כמו נפט הנגרם כתוצאה מעלויות נלוות כמו מימון ואחסנה של הסחורה. 

מלאי אחסון הנפט בעולם  מוגבל וכאשר סוחרי הנפט מבצעים גלגול חוזה הסוחרים נאלצים לשלם יותר כסף על חוזה רחוק שכולל את העלויות האחסנה.

הרי הסוחר אינו באמת מעוניין בחביות הנפט  אשר יגיעו אליו למשרד.

MEME STOCKS

מניות הנסחרות בעקבות המלצות שניתנות ברשתות חברתיות כמו Twitter או ב- Reddit, המאפיין של מניות אלו שהם נוטים לתנודתיות גבוהה,  המניות האלו אינן מקבלות המלצות בעקבות ערכת שווי כלכלית אלא רק בעקבות פוטנציאל של המניה, ישנם מקרים שהייפ לרכישת המניה יכול להיות גם מסיבות אחרות כפי שקרה במניית Gamestop.

J-CURVE

עקומת j-cruve בקרנות השקעה פרטיות (PE) משקפת מצב בו הקרן מציגה בתחילת חייה הפסדים למשקיעים בעקבות דמי ניהול שהקרן גובה, אך השקעות בקרן עדיין לא הבשילו.

בהמשך חיי הקרן מצליחה להשיג תשואות גבוהות. 

עקומת J-cruve בכלכלה מציג מצב בו המדינה מפסידה בתחילת המהלך ומרוויחה בהמשך.

לדוגמה: פיחות בשער המטבע של מדינה יוצר בשלב הראשון הפסדים אבל בהמשך יהיו רווחים כי יכולת היצוא של המדינה גבוה יותר.

Carry Trade

מדובר באסטרטגיית מסחר המתבססת על הלוואה בריבית נמוכה והשקעה בנכס המספק שיעור תשואה גבוה יותר. בדרך כלל ההלוואה הנלקחת תהיה בשער מטבע נמוך יותר  והמרת הסכום הלווה למטבע אחר. בדרך כלל, התמורה תופקד במטבע המציע ריבית גבוהה יותר. התמורה יכולה גם להיות מופצת לנכסים כמו מניות, סחורות, אג"ח או נדל"ן.

Net Asset Value – NAV

ה-NAV  (ערך הנכס נטו ) הינו השווי הכולל של הנכס ללא התחייבות, כאשר מחברים את ההון המצרפי של מספר חברות או נכסים מקבלים את השווי הכלכלי של חברה. גישת ה  NAV מאפשרת להציג את כל הנכסים והתחייבויות לפי השווי ההוגן.  ה"הנאב" מציג שווי כלכלי ולא שווי חשבונאי של החברה.  

המושג הזה מתייחס בעיקר לחברות חזקות או חברות בתחום הנדל"ן המניב.

ארביטראז' Arbitrage

מחיר של אותו נכס בסיס שמחירו שונה בשווקים שונים, למשל מחיר מניה שנסחרת בשני בורסות מסחר, או מחירי סחורות הנסחרים במקומות שונים. ניצול פערי המחירים נקרא פעולות ארביטראז'

אג'יו Agio

אג'יו מתרחש כאשר שווי הנקוב של אג"ח גבוה משווי השוק של אותו נייר, או כאשר קיים פער בעסקאות, מטח שנובעות בדרך כלל מעמלות.

דיסאג'יו Disagio

מצב זה מתרחש כאשר  שווי הנקוב של האג"ח נמוך משווי השוק של אותו נייר (ניכיון ).

חוזה עתידי מסוג Forward

מכשיר פיננסי פיננסי הנסחר בשוק המט"ח בו מתבצעת עסקת חליפין בעתיד בין מטבעות.

יום האקס

משקיע שהחזיק מניה לפני יום הכרזה של יום האקס יכול לקבל דיבידנד ומניות הטבה, במידה והמשקיע

רכשה מניה אחרי יום זה , המשקיע לא יהיה זכאי לקבלה כלשהי.

יום הקום

היום האחרון בו מחזיק המניה עדיין לקבל מניית הטבה או דיבידנד.

מכפיל הון (Capital Ratio)

יחס פיננסי המעריך את מחיר המניה בשוק: היחס הוא בין שווי שוק של החברה לבין מחירה החשבונאי .

מכפיל רווח – (price to earnings ratio- P/E)

יחס פיננסי המעריך שווי חברות:  היחס הוא בין הרווח המניה לבין מחיר המניה. באמצעות יחס זה ניתן להשוות בין המכפילים של אותו ענף ולהבין האם מחיר מניה הוא יקר או זול.

מכפיל מכירות

מכפיל זה הינו יחס בין מחיר המניה לבין מכירות החברה (12 חודשים אחרונים).

המכפיל משווה בין מניות מאותה התעשייה, יש לבדוק את המכפיל גם ביחס לשנים קודמות, מכפיל נמוך במידה ונתון המכירות לא ירד יכול לציין הזדמנות קניה למשקיעים.

מכפיל תזרים מזומנים

יחס פיננסי בין שווי שוק של המניה(או מחיר המניה) לבין תזרים המזומנים, יחס זה יחד עם חישוב המכפיל מאפשר למשקיע לתמחר את שווי המניה.

ספוט (spot price)

המושג מתייחס למחיר שוק מיידי של סחורה או מטבע הנמסר עד 2 ימי עסקים, מחיר הספוט בשונה ממחיר חוזה עתידי (Futures) הנסחר במחיר מוסכם בעתיד.

פארי (ערך מתואם)

מחיר הפארי הינו מחיר תיאורטי המשקף את המחיר האג"ח אילו האג"ח היה עומד לפירעון מיידי. הערך המתואם לוקח בחשבון את הפרשי הצמדה והריבית המשולמת.

חוזה עתידי (Futures Contract)

מכשיר פיננסי הנסחר בבורסה ומשקף התחייבות לרכישת נכס בסיס במחיר מסוים, נכס הבסיס יכול להיות למעשה כל דבר (מטבע, סחורות, מדד וכיו"ב)

מטרת החוזה היא לצמצם סיכון כי מתחייבים לרכוש את הנכס במחיר מוסכם וקבוע מראש כאשר כל התנאים האחרים אינם משפיעים על המחיר שנקבע.

גלגל חוזים (גלגול פוזיציות)

לכל חוזה עתידי יש מועד פקיעה, פעולה המחליפה חוזה חדש בישן נקראת גלגול חוזה, הגלוגול מתבצע בדרך כלל שבוע לפני הפקיעה ויוצר כמובן הפרשים במחיר בעקבות הגלגול. 

 (value at risk) VAR 

הערך VAR הינו ערך סיכון שמגיע מעולמות המתמטיקה וניהול הסיכונים. 

השימוש בערך נועד לצורך מדידת הסיכון בתיק ההשקעות ואת תוחלת ההפסד הצפויה מהתיק

fair value - שווי הוגן

נייר סחיר נקבע על ידי קונים ומוכרים בשוק ההון, ניירות ערך לא סחירים , או בעלי סחירות דלים נקבע להם שער עי ידי מוסדות פיננסים מאושרים.  השער צריך להיקבע בתום לב לפי שווי החברה. 

השאלת ניירות ערך

בדרך כלל גוף מוסדי גדול משאיל מניה או נכס בסיס אחר לסוחר שמאמין שאותו נכס ירד, המשאיל מקבל עמלה תמורת השאלה ודורש בטחונות על מנת להבטיח שהוא מקבל את המניה בחזרה.

הסוחר מעוניין לקבל את הנכס בהשאלה במטרה למכור אותו כי לדעתו המחיר של אותו נכס אמור לרדת.

הסוחר מחזיר חזרה את הנכס כאשר שהוא מאמין שהנכס לא ירד יותר או שהוא חייב להחזיר חזרה על הנכס לפי ההסכם בינו לבין המשאיל.

Selling Short-מכירה בחסר

דרך לגריפת רווחים כאשר ערכו של הנכס יורד. בשיטה זו הסוחר מקבל בהשאלה את המניה או הנכס, והסוחר אמור להחזיר את הנכס חזרה לבעליו תמורת עמלה. הסוחר שלפי דעתו מחיר הנכס הולך לרדת מוכר את המניה או את נכס הבסיס דרך שוק ההון.

לאחר תקופה מסוימת הסוחר רוכש חזרה את המניה כי צריך להחזיר אותה לבעליו. בעסקה כזו הסוחר מרוויח כאשר המניה יורדת. (נדרשות ביטחונות על מנת לבצע עסקה כזו).

Short Squeeze שורט סקוויז

פעולת השורט (רכישה בחסר) היא פעולה של מכירה של מניה שאין לך למוכר במלאי. המוכר משאיל את המניה לתקופה מסוימת וצריך להחזיר אותה חזרה.

"השורטיסטים"  הם אלו שקונים מניות בשורט בהיקף גדול. עליה במחיר המניה מסבה לרוכשי המניות הפסדים שטרם מומשו.  כאשר השורטיסטים נמצאים במצב של היעדר ביטחונות, או מכל סיבה אחרת, השורטיסטים צריכים להחזיר את המניה ולכן הם נאלצים לקנות את המניה. במקרה כזה (השורט סקויז)  מחירה של המניה במקום לרדת עולה אפילו עוד יותר.

אג"ח קונצרני High yield) HY)

אג"ח שאינה בדרוג השקעה ולכן איגרת החוב מסוכנת ביחס לנכסי השקעה אחרים. 

היות שאג"ח חשוף לרמות סיכון גבוהות כך הן יכולות להניב תשואות גבוהות. יותר מאשר אג"ח מדורג.  אג"ח זה מכונה גם אג"ח זבל.

mortgage-backed security-MBS     

ה-MBS הינו מכשיר פיננסי שמניב תזרים קבוע של ריבית, המכשיר הפיננסי הוא למעשה נייר ערך מסחרי המגובה בתיק משכנתאות של גופים מוסדיים. בדרך כלל המוצר הזה מגוון ומשלב הלוואות לטווח ארוך של מעל 5 שנים עם הלוואות קצרות יותר.

Asset backed security  ABS 

מדובר כתב התחייבות שנרכש על ידי המשקיע המקנה  זכות לקבלת תזרים מזומנים על הנכסים.

הבטוחה לקבלת המזומנים הוא הנכס עצמו.  הנכס יכול להיות נכסים פיזיים כמו מבנים וציוד, שהשימוש בהם יותר תקבולים שוטפים או תיקי הלוואות בעיקר הלוואות ליסינג.

התחייבות כזו בתחום המשכנתאות למשל נקרת mbs.

CLO- collateralized loan obligation

נייר ערך המורכב מכמה רבדים של הלוואות ברמות סיכון שונות. קיימות שכבות הלוואה בסיכון בינוני נמוך (דירוג AA) וקיימות שכבות בסיכון גבוה המדורגות CCC. המכשיר הזה נועד לתת תשואה גבוהה יותר מאשר השקעה ישירה "באג"ח זבל".

CDO - Collateralized Debt Obligations

מוצר מובנה שנמכר/נתפר בדרך כלל לגופים מוסדיים , המוצר מורכב מנכסי חוב מגוונים בענפים שונים ובעלות רמות סיכון שונות. ה cdo יכול להיות מורכב גם mbs, abs בעלי דירוג שונה.

Securitization איגוח

מדובר במכשיר פיננסי שמטרתו לייצר תזרים מזומנים ולהפוך אותו לזמין, בניגוד לאג"ח רגיל אשר מטרתו לגייס חוב לחברות.

באיגוח החברה שיצרה את האיגוח אינה חשופה לנכסים שיצרו את התזרים והמשקיע אינו יכול לרדת לנכסיה על מנת להבטיח את החוב.

דוגמה לאיגוח בישראל רשויות מקומיות שמכרו את תקבולי ארנונה שלהן לצד שלישי.

השקעות  spac  - (Special Purpose Acquisition Company

חברות בורסאיות ללא פעילות עסקית משל עצמם וכל מטרתם היא לגייס הון על מנת לרכוש חברת אחרות. חברות אלו מכונות צ'ק פתוח.

החברות האלה מגייסות כסף מגופים מוסדיים או/ו מהציבור באמצעות גיוס בבורסה (IPO). חברות ה- spac מאתרות חברות בעלות צמחיה או חברות הנסחרות מתחת לשוויו הכלכלי ורוכשות אותן.     

השקעות Environmental, Social, and Governance) ESG)

השקעות אלו מאפיינות חברות או קרנות אשר מנוהלות באופן כזה שהם מייצרות השפעה חיובית על הסביבה ועל והחברה. המשקיעים מחפשים חברות אשר מנהלות ממשל תקין, שומרות על זכויות העובדים, תורמות לקהילה, מייצרות פתרונות ראויים לשמירה על  איכות הסביבה מפני זיהום אוויר ומפגעים אחרים.

חברות אלו מתיימרות להיות רווחיות במיוחד לטווח הארוך אבל לא על חשבון נורמות חברתיות וסביבתיות.

השקעות (SRI (Socially Responsible Investment

חברות אשר יוצרות השפעה שלילית על החברה כמו חברות הטבק והאלכוהול, חברות הימורים, חברות המייצרות נשק.

משקיעים רבים מעדיפים  להימנע מהשקעות אלו ללא קשר מפוטנציאל הרווח מהשקעה בחברות אלו.

IPO (Initial public offering)

הפעם הראשונה בה חברה מציעה לציבור לרכוש את מניותיה דרך שוק ההון. גיוס ההון נעשה באמצעות הנפקת מניות, אג"ח, אופציות למניות.

קרנות ARK

קרן ARK חברה שמנהלת ומחזיקה תיק השקעות מפוזר בדומה לתעודת סל ETF  הקרן אינה מחזיקה מניות בהתאם למדד או מדיניות השקעה. הייחוד בקרן זו שכל הפעילות של החזקת פוזיציות מכירה או קניה נעשים באופן שקוף ותקשורתי. 

הביקורת  שהקרן בעצם יוצרת באזז על מניות עצם הפרסום וכך היא למעשה מנפחת מחירים של מניות מסוימות.

חוזה CFD

חוזה מסוג  CFD -(חוזה הפרשים) –  CONTRACT OF DIFFERNCE  הינו חזה בין שני צדדים על נכס בסיס כלשהו (סחורות, מט"ח , מדד או מניה)  הקונה מתחייב לקנות את ההפרש בין המחיר הנוכחי לבין המחיר שנקבע בחוזה. 

תעודת סל ETN

קרן סל מסוג ETF הינה קרן הרוכשת ניירות ערך במדד שנקבע לפי משקלים היחסי במדד, תעודה מסוג ETN  הינה תעודה המתחייבת לספק את תשואת המדד והיא יכולה לעשות זאת גם באמצעות דרכים אחרות כמו אופציות או חוזים עתידיים.

carry trade
OTC - Over the Counter

מסחר "מעל הדלפק" (OTC) זוהי זירת מסחר בארה"ב שבה סוחרים בניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסות מרכזיות כמו נאסד"ק. בדרך כלל מדובר בניירות דלי סחירות וזוהי הסיבה המרכזית לסיכון הגלום בהם.

מטבעות וירטואלים (מטבעות קריפטו)

כסף פיאט (fiat money)

כסף שלא עומד מאחוריו דבר, בעבר הצמידו את המטבעות ואת השטרות לנכס פיזי ממשי בדרך כלל לזהב אך יכול להיות גם לסחורות אחרות.

כסף שערכו שווה רק על סמך אמון המשתמשים נקרא כסף פיאט. 

(Non-fungible token) NFT

השקעה ב NFT היא השקעה של מוצרים דיגיטליים המבוססים על טכנולוגיית הבלוקצ'יין. מוצרים של NFT הייחודיות שלהן שלמרות שלכאורה מדובר במוצר שניתן להעתיק, הטכנולוגיה של הבלוקצ'יין מבטיחה של מקוריות המוצר.לדוגמה הציוץ הראשון בטוויטר נמכר ב-2.5 מיליון דולר, ללא הטכנולוגיה לא ניתן לדעת את המקוריות של הפריט.

DeFi Decentralized finance

מדובר על מערכת מימון מבוזרת המאפשרת לכלל המשתמשים בה ללא קשר למצב הכלכלי, מעמד חברתי, אזרחות ומאפיינים אחרים להשתמש במערכות התשלום ומוצרים פיננסים אחרים.

ה defi פועל על רשת הבלוקצ'יין והיכולת ליצור חוזים חכמים מאפשר אמון בין המשתמשים ללא עלויות נוספות של בנק או גוף ממן אחר.

ICO - Initial Coin Offering ICO 

בדומה להנפקת ראשונית לציבור (IPO) בה חברות פונות לציבור לגייס הון תמורת מניות, ב -ICO חברות פונות לציבור ומגייסות הון תמורת הנפקת אסימונים (TOKENS).

Stable Coin

מטבעות קריפטו מטבעם תנודתיים מאוד ולכן קשה מאוד לבצע עסקאות במטבעות אלו.

מטבע יציב (Stable Coin) בא לענות על הבעיה הזו ולכן הוא מוצמד לשער חליפין קבוע שנקבע על ידי מנפיק המטבע, 

"מטבע יציב"  צריך להיות מגובה במטבעות פיאט  או עלידי מתכות יקרות.

השקעות המונים-השקעה בחברות סטארטאפ

גיוס המונים (crowdfunding)

השקעות המונים או גיוס המונים היא שיטת גיוס הון ממשקיעים דרך פלטפורמה אינטרנטית. המיזם מציג את ההשקעה ואת ההון שהוא מעוניין לגייס, והמשקיעים רוכשים מניות תמורת ההשקעות בצורה מקוונת. 

משקיע אנגל (Angel)

משקיע אנג'ל הינו משקיע פרטי בעל אמצעים המעוניין להשקיע בחברות סטארטאפ כבר בשלבים הראשוניים בחברה. המשקיע  מקבל הון מניות תמורת השקעתיו, משקעים אלו בדרך כלל הם משקיעי אנג'ל  הם בדרך כלל בעלי ידע ומקצוענות בתחום והם גם מלווים את החברה בימיה הראשונים.

חד קרן (Unicorn)

החד קרן הינה חברה פרטית לפני הנפקה ששווי השוק המעורך שלה הינו מעל מיליארד דולר.

היות והחד קרן הינה חיה נדירה כך מתייחסים לחברות שהצליחו.  כידוע 95% מחברות ההזנק בכלל נסגרות ולכן חברה שמצליחה כך נחשבת כנדירה.

ולידציה- validation

מתן תוקף, כאשר סטארטאפ יוצא לדרך קשה מאוד להעריך מהם הסיכויים להצלחתו.  הולידציה מאשרת ונותנת תוקף להערכות החברה. הלוידציה נעשת באמצעות בדיקת שוק, כמו מתחרים או  באמת ביקוש למוצרים או נכונות של הלקוחות לשלם עבור המוצר.

רק לאחר הבדיקה הזו קל יותר להעריך את שווי החברה.

יחס מימוש (Realization ratio)

היחס הבודק את המימוש האופציות למניות.

הבשלת אופציות (Vesting)

מימוש אופציות ניתן לאחר תקופה מוגדרת מראש או לאחר אירוע בחברה התקופה שאופציות לא ניתנות למימוש אבל ערכם משתנה מוגדר כתקופת הבשלה.  

חוק למימון המונים

חוק המסדיר את גיוסי ההון לכל סוג של חברה או מיזם  ומאפשר לחברות  המגיסות הון להציע את מניותיהן למספר בלתי מוגבל של ניצעים. חוק מימון המונים מתאפשר באמצעות פלטפורמות שקיבלו מרשות ני"ע אישור.

רכז הצעה

חוק מימון המונים משנת מדצמבר 2017 מאפשר לגופים שקיבלו אישור מהרשות ני"ע לחבר בין משקיעים ובין חברות המעוניינות לגייס הון. רכז ההצעה מחבר בנין המשקיעים והחמגייסים באמצעות פלטפורמות מקוונות וחייב לעמוד בסטנדרטים שקבעה הרשות.

משקיע כשיר (Accredited Investor)

משקיע כשיר הוא משקיע שעבר מבחנים כמותיים של הון ולכן קיימות בפניו  אפשרויות  נוספות להצטרף להשקעות מתוחכמות יותר שנדרש  מהמשקיע להבין בהם את מהות ההשקעה והסיכונים הגלומים בהם.

משקיע מוביל

משקיע ללא זיקה (למעט דירקטור) בחברה לפחות בשנתיים שקדמו לגיוס ומשקיע לפחות 10% מסך ההשקעה של כלל המשקיעים. במקרה זה יעד גיוס ההשקעה שניתן לגייס באמצעות רכז הצעה יכול להגיע עד ל-6 מיליון ש"ח.

אולי יעניין אות לקרוא:

שתפו את הפוסט

חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

מיזמים נבחרים

רשתות חברתיות

קטגוריות
נושאי האתר
קטגוריות
גלילה לראש העמוד

הרשמה לניוזלייטר

רוצה להיות מעודכן? 

אנחנו מבטיחים לא לשלוח ספאם.

דילוג לתוכן